Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

 

      logo40

Kirkeparken   p-hus


  easyparklogo6

 App last ned her

 store apple 1

store google 1

store windows


Nye forskrifter 

Parkeringsforskriften

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Forskrift om parkering for forflyttningshemmede

Personvernerklæring


Skiltforskriften

Boligsoneforskrift

Vegrafikkloven

Parkeringsklagenemda


       Parkering

 Hammerfest sykehus

  Kontakt Securitas

 

 

 

 

 

 

 

 

De viktigste parkeringsskilt finner du her.

                               

                                                               

        370                372                 376-2a            376-2              376-1 

Forklaring

370 Stans forbudt: er ett forbudsskilt og betyr all stans forbudt, det er heller ikk lov med av og påstigning. Skiltet angir forbud mot å stanse kjøretøy på den side av vegen hvor skiltet er satt opp. Skiltet gjelder fram til nærmeste vegkryss, eller til nytt skilt 370 «Stans forbudt», 372 «Parkering forbudt», 376 «Parkeringssone», 378 «Slutt på parkeringssone» og 552 «Parkering».

372 Parkering forbudt: er ett forbudsskilt og betyr parkering forbudt, av og pålessing kan tillates under gitte forhold. Skiltet angir forbud mot parkering på den side av vegen hvor skiltet er satt opp. Skiltet gjelder fram til nærmeste vegkryss, eller til nytt skilt 372 «Parkering forbudt», 370 «Stans forbudt», 376 «Parkeringssone», 378 «Slutt på parkeringssone» og 552 «Parkering».

376-2a Sone: er ett sone skilt med p-forbud på gitte tidspunkt 08-18 hverdager-(lørdager mellom 08-16). Skiltet angir grense for område hvor det gjelder særlige bestemmelser om parkering eller stans av kjøretøy. De særlige bestemmelser som gjelder, framgår av symboler og tekst på skiltet. Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt 378 «Slutt på parkeringssone». For bestemte vegstrekninger innenfor området kan det ved skilt være fastsatt avvikende bestemmelser om parkering eller stans. For disse vegstrekninger gjelder ikke soneskiltets bestemmelser. Se bilde av skilt 376.1 (eksempel)

376-2 Sone: sone skilt opplysning: parkeringsforbud

376-1 Sone: soneskilt tillatparkering mellom 08-18 alle dager, maks parkeringstid 1 time.

VÃ¥re samarbeidspartere

 easyparknortronicswarconorparkkredinor Autodata2 Bankforbindelse dnb