Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

 

      logo40

Kirkeparken   p-hus


  easyparklogo6

 App last ned her

 store apple 1

store google 1

store windows


Nye forskrifter 

Parkeringsforskriften

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Forskrift om parkering for forflyttningshemmede

Personvernerklæring


Skiltforskriften

Boligsoneforskrift

Vegrafikkloven

Parkeringsklagenemda


       Parkering

 Hammerfest sykehus

  Kontakt Securitas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringsskilt

Den nye parkeringsforskriften tar for seg de fleste sider knyttet opp mot parkeringsvirksomhet, blant annet standardiserte satser på kontrollsanksjonene som ilegges hvis parkeringsreglene ikke overholdes, krav om parkeringsplasser for el-biler og forflytningshemmede og standardisering av skilting.

Regelverket vil som hovedregel gjelde for alle som tilbyr vilkårsparkering (det vil si parkering mot avgift, med tidsbegrensning eller andre vilkår).

Håndhevelse av stans- og parkeringsforbud som følger av trafikkreglene, vegtrafikkloven eller skiltforskriftens skilt omfattes ikke av disse bestemmelsene. 

skiltene

 p1          sf 20160318 0260 02 011       sf 20160318 0260 03 011           

             1P                                              2P                                    3P                                

 sf 20160318 0260 04 011      sf 20160318 0260 05 011   sf 20160318 0260 06 011     sf 20160318 0260 07 011

               4P                                     5P                                                6P

1 P  :Skiltet angir at parkering kan skje i tråd med parkeringsvilkårene på stedet, dersom parkeringen ikke er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans eller parkering. Skiltet gjelder frem til nytt skilt  - «Parkering» eller, «Stans forbudt» eller «Parkering forbudt». Er det vegkryss på stedet, må skiltet gjentas etter krysset.

2P og 3P : Skiltet «Parkeringssone» angir grenser for område hvor det gjelder særlige bestemmelser for parkering. Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt «Slutt på parkeringsso. Skiltet angir at det er i strid med parkeringsvilkårene på stedet å parkere motorvogn der skiltet er satt opp. Skiltet gjelder fram til nytt skilt. eller veikryss.

4P : Stans- og parkeringsforbud på offentlig ferdselsåre og på andre kommunale vilkårsparkeringsområder, skal skiltes i henhold til skiltforskriften skilt 370 «Stans forbudt», 372 «Parkering forbudt» og 376 «Parkeringssone».

 Andre vilkårsparkeringsplasser skal benytte dette skiltet.

5P : Skiltet angir at det er i strid med parkeringsvilkårene på stedet å stanse motorvogn der skiltet er satt opp. Skiltet gjelder fram til nytt skilt,eller veikryss.

6P: Sone med parkeringsforbud» angir grenser for område hvor det gjelder særlige forbud mot parkering. Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt «Slutt på sone med parkeringsforbud

 

 

 

Våre samarbeidspartere

 easyparknortronicswarconorparkkredinor Autodata2 Bankforbindelse dnb