Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

 

      logo40

Kirkeparken   p-hus


  easyparklogo6

 App last ned her

 store apple 1

store google 1

store windows


Nye forskrifter 

Parkeringsforskriften

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Forskrift om parkering for forflyttningshemmede

Personvernerklæring


Skiltforskriften

Boligsoneforskrift

Vegrafikkloven

Parkeringsklagenemda


       Parkering

 Hammerfest sykehus

  Kontakt Securitas

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilkårsparkering: parkering mot betaling, tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for forflytningshemmede eller på andre vilkår.

Privatrettslig:  Skilt som ikke er regulert i skiltforskriften eller denne forskriften med vedlegg. Parkering gjelder private parkeringsplasser. Disse parkeringsplassene gjelder for eier av området og er ikke lovlig å parkere på uten tillatelse fra eier. Slik tillatelse kan for eksempel være gitt ved ett eget p-kort for det gjelende området.

Hammerfest Parkering KF håndhever på private plasserder det er inngått avtale mellom eier og Hammerfest Parkering KF.

  • Parkeringsplasser uten for Rica Hotell. Privat
  • Parkeringsplasser utenfor Ica ved Strandparken: Vilkårsparkering
  • Parkeringsplasser ved Først og Fremst:Privat
  • Fuglenesveien-boligsoneparkering: Vilkårsparkering
  • Hammerfest Sykehus, vilkårsparkering: Vilkårsparkering
  • Studentsamskipnaden v/Hammerfest Sykehus: Vilkårsparkering
  • Sykepleierskolen v/Hammerfest sykehus: Vilkårsparkering
  • Molla Parkering:Vilkårsparkering

Vilkårsparkeringsplasser på offentlig ferdselsåre skal skiltes i henhold til skiltforskriften med skilt 552 «Parkering», skilt 376 «Parkeringssone» og skilt 378 «Slutt på parkeringssone».

Andre vilkårsparkeringsplasser skal benytte følgende skilt: Hvit Bakgrunn sort bokstav.

Privatrettslige områder kan ha samme farge eller annen.

parkering mot betaling, med tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for forflytningshemmede eller på andre vilkår.

Våre samarbeidspartere

 easyparknortronicswarconorparkkredinor Autodata2 Bankforbindelse dnb