Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

 

      logo40

Kirkeparken   p-hus


  easyparklogo6

 App last ned her

 store apple 1

store google 1

store windows


Nye forskrifter 

Parkeringsforskriften

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Forskrift om parkering for forflyttningshemmede

Personvernerklæring


Skiltforskriften

Boligsoneforskrift

Vegrafikkloven

Parkeringsklagenemda


       Parkering

 Hammerfest sykehus

  Kontakt Securitas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskrift om parkering for forflyttningshemmede

Tjenestens målgruppe:

Personer med forflytningshemming. 

Formål med tjenesten

§ 1 Formålet med denne forskriften er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslettet et tilgjengelig parkeringstilbud.

Nemdas møte datoer for behandling av søknader om parkeringslette for bevgelseshemmede. 

  • Møte datoer: ca 22. februar, 22. amai, 23. august, 22. november

  • Endringer av dato kan forekomme, søknadsfrist for for innelevering av søknad er den 01 i måeden møte avholdes. eller 14 dager før, eks 01 feb, 01 mai. 01 august. 01 nov.

Tjenesten omfatter

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir i forbindelse med transport av den som har fått tillatelsen, adgang til å parkere kjøretøy i hele landet: Denne forskriften gjelder ikke på private parkeringsplasser, dersom eier ikke bestemmer noe annet.

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 18 mars 2016 med hjemmel i lov 18 juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 8 første ledd bokstav f og 1 og annet ledd jf. delegeringsvedtak 17. mars 1667 nr. 3462

Vilkår for parkering

a) På reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt.

b) På parkeringsplasser som er avgiftsbelagt uten at avgift betales.

c) På parkeringsplass med skiltet begrensningstid fra 30 minutter og oppover med inntill dobbel tid, med unntak av skiltet tidsbegrensning på særskilt avstatt plass for bevegelseshemmede med parkeringstillatelse.

d) På steder der det er innført boligsoineparkering

Hva kreves for å motta tjenesten

§ 3 Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:

a) Fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

b) Passasjerer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig behov for parkeringslettelse i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Hva gjør kommunen

Søknaden behandles av en nemd bestående av kommunelege, 1 representant for forflytningshemmede og 1 representant fra parkeringskontoret. Nemda har møter 4 ganger i året (Februar, Mai, August og November) Møter kan utstedes ved behov.  Parkeringskort innvilges normalt for 2-5 år. Innvilget parkeringstillatelse sendes søkeren per post.  

Utgått parkeringskort:

Det må søkes på nytt og leveres inn legeerklæring og egenmeldingsskjema.

Klageadgang:

Dersom kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket, dvs. "Nemda for behandling av Parkeringslette for forflytningshemmede" v/Hammefest Parkering KF. I klagen skal du angi årsaken til anken og gi en begrunnelse. Hammerfest Parkering KF eller Servicekontoret vil kunne gi deg veiledning i utfylling av klage. 

Klageinstansen er kommunens klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal Hammerfest Parkering KF v/sekretæriatet vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, blir saken sendt til klagenemnda. Vegdirektoratet er likevel klageinstans når vedtak om avslag er truffet av kommunens klagenemnd. 

Hvordan søke tjenesten

Det søkes på skjema "Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede" som kan lastes ned fra www.hammerfestparkering.no /hammerfest kommune eller fås på Servicekonteret i sentrum/ Hammerfesat Parkering, Strandgata 49.

Nødvendige vedlegg:

  • Legeerklæring, eget skjema (K-blankett 700393).
  • 2 bilder
  • Veiledning til utfylling av søknad

Søknadskjema, skjema for legeerklæring og veiledning ved behov for utfylling  fås på Servicekontoret i sentrum eller Parkeringskontoret i Strandgata 49, 1. etasje. 

Søknad ved manglende opplysninger blir ikke bli behandlet. 

Hammerfest kommune
Parkeringskontoret
Postboks 178
9615 Hammerfest

Besøksadresse Parkeringskontoret: Strandgata 49, 1. etasje.

E-post til Parkeringskontoret: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du m√• aktivere javaskript for √• kunne se den.

 

Våre samarbeidspartere

 easyparknortronicswarconorparkkredinor Autodata2 Bankforbindelse dnb