Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

 

      logo40

Kirkeparken   p-hus


  easyparklogo6

 App last ned her

 store apple 1

store google 1

store windows


Nye forskrifter 

Parkeringsforskriften

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Forskrift om parkering for forflyttningshemmede

Personvernerklæring


Skiltforskriften

Boligsoneforskrift

Vegrafikkloven

Parkeringsklagenemda


       Parkering

 Hammerfest sykehus

  Kontakt Securitas

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen sakstyper har Parkeringsklagenemnda avgjort at det åpenbart ikke kan gis medhold i. Disse sakstypene er det altså nytteløst å klage over:

images parkerte biler

Altfor mange har formeninger om at så lenge betalingen er utført er parkeringen gyldig. Det er faktisk beviset på at betalingen er korrket som er det avgjørende. 

Ikke synlig billett / parkeringstillatelse
Det nytter ikke å klage på en parkeringsboten hvis billetten eller parkeringstillatelsen ikke lå godt synlig i frontruten. Har billetten /tillatelsen falt ned på gulvet, nytter det ikke å dokumentere betalingen/at en har tillatelse i ettertid.

Andre forhold finner du her:

Rimelig frist – veksling
En misforståelse som har vært vanlig, er at alle har tre minutter på seg før kontrollsanksjon kan ilegges. Dette er ikke korrekt. Du får en rimelig frist til å betale og sette deg inn i parkeringsvilkårene. Denne fristen kan således variere fra noen sekunder til noen minutter, avhengig av avstanden til automat, førers førlighet og liknende.

Skjev parkering / utenfor oppmerket fell
Det nytter heller ikke å klage dersom du har stått parkert utenfor oppmerket felt, eller har parkert med ett hjul utenfor feltet / inn i neste felt. Dette gjelder selv om årsaken til at du parkerer feil er at de andre bilene på rekka har slurvet med sin parkering.

Utløpt billett Overskridelse av maks p-tid
Etter parkeringsforskiften kan det ilegges sanksjon tidligst 5 minutter etter utløpt parkeringstid. Klager som begrunnes med at du finner det urimelig å bli ilagt kontrollsanksjon etter disse 5 minuttene er gått fordi du kun var noen minutter for sen etter disse, gis ikke medhold.

Tastefeil /elektronisk registering
Du når ikke frem med klage hvis du selv har tastet inn informasjonen ved registrering eller betaling, og har fått mulighet til å sjekke at denne stemmer, for eksempel ved kvittering eller annen bekreftelse.

 Gyldig HC tillatelse 

Du når heller ikke frem ved klage på at du har en slik tillatelse men glemt å legge den frem eller at tillatelsen ligger synlig men ikke lesbar, eller delvis tildekt. Dokumentsjon i ettertid vil ikke føre frem i en klagesak

Du finner mer informasjon om nytteløse klager på Parkeringklagenemndas hjemmesider

 

Våre samarbeidspartere

 easyparknortronicswarconorparkkredinor Autodata2 Bankforbindelse dnb