Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

 

      logo40

Kirkeparken   p-hus


  easyparklogo6

 App last ned her

 store apple 1

store google 1

store windows


Nye forskrifter 

Parkeringsforskriften

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Forskrift om parkering for forflyttningshemmede

Personvernerklæring


Skiltforskriften

Boligsoneforskrift

Vegrafikkloven

Parkeringsklagenemda


       Parkering

 Hammerfest sykehus

  Kontakt Securitas

 

 

 

 

 

 

 

 

For parkering i Kirkeparken p.hus Bilettløsparkering

De aller fleste betaler ved å trekke vanlig billett i bommen for så å betale før en forlater parkeringshuset. Dersom en ønsker å bruke kirkeparken parkeringshus som primærparkeringsplass er det mulig å kjøpe abbonement for dette.

Hammerfest Parkering tilbyr to forskjellige abbonements løsninger. For begge løsningene brukes tagmaster kort. Disse plasseres nede i frontruta i en egen kortholder.

Typer abbonemenstløsninger er:

  • Tagmaster abbonemnetskort. Plastkort som fås hos oss, det kan kjøpes abbonement for opptil ett år av gangen
  • SwaapAccess-nettløsning. Opprett engen konto hjemme på nett og ha full oversikt over dine parkeringer, kortet får du hos oss.
  • Mobilparkering for p-hus. kommer....

Tagmaster Plastkort: Årskort kr 17088

Tagmaster Plastkort: fra 2-(6 mnd kr 8544)

Billett: 1 mnd kort kr 1424

Billett: Kongresskort/hotell og helgekort tilpasses ønsket parkering opptil 1 mnd. Priser på forespørsel

Swaap Acess : Betaling belastes kredittkort iht til sattser.

Mer informasjon finner du under nyhetsarkiv eller på forsiden. Du kan også ta kontakt med oss på tlf eller personlig oppmøte.

 

VÃ¥re samarbeidspartere

 easyparknortronicswarconorparkkredinor Autodata2 Bankforbindelse dnb