Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Hammerfest Parkering

Hammerfest Parkering KF har ekspedisjonstid fra mandag til fredag fra kl 08.30 til kl 1500. Henvendelser kan gj√łres p√• telefon 78 41 32 28.

Trafikkreglene § 1, bokstav h definerer fortau som anlegg for gående som er skilt fra kjørebanen med kantstein. Fortauet må ligge i tilknytning til vegen.

 parkering p fortau

Potensielt farlig trafikksituasjon

Rettspraksis viser at domstolene har strukket begrepet fortau til også å gjelde annet gangareal, men det må altså likevel være i tilknytning til vegen, typisk et veldig bredt fortau.

Det skilles i trafikkreglene ikke mellom et fortausareal på offentlig regulert areal eller på privatregulert areal. Det betyr derfor at selv om man er eier av deler av et fortauet, kan man ikke parkere på det.

Domstolene har trukket opp grensen slik: dersom arealet ytre sett fremstår som et fortau, så er det et fortau.Om en privatperson da skal parkere på sin egen eiendom, må det fysisk skilles fra fortauet og man må ha nødvendig avkjørselstillatelse – det er nemlig ikke lov til å kjøre på et fortau, heller ikke parkering på fortau eller delvis parkering på fortau: kilde Norpark

Skal du gjøre av eller pålessing der slik parkering er nødvendig bruk ikke deler av fortauet som parkering, parker i del av kjørebanen. Biler bak eller i trafikk må ta hensyn til parkeringen ved av og pålessing.

Våre samarbeidspartere

 easyparknortronicswarconorparkkredinor Autodata2 Bankforbindelse dnb