Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Hammerfest Parkering

Hammerfest Parkering KF har ekspedisjonstid fra mandag til fredag fra kl 08.30 til kl 1500. Henvendelser kan gjøres på telefon 78 41 32 28.

 

      logo40

 Kirkeparken p-hus


  easyparklogo6

 App last ned her

 store apple 1

store google 1

store windows


Nye forskrifter 

Parkeringsforskriften

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Forskrift om parkering for forflyttningshemmede


Skiltforskriten

Boligsoneforskrift

Vegrafikkloven

Parkeringsklagenemda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paragrafikon1

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer

Den nye parkeringsforskriften gjelder fra 01.01.2017. Under følger noen av de endringer som vil berøre deg som bilfører.

  • Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900.
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 300.-
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600.-
  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900.- I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.

Opplysningsskriv norpark


 Nærmere om lovhjemmel

§ 2. Gebyr

Gebyr kan ilegges ved stans eller parkering i strid med vegtrafikkloven § 3 og § 17, trafikkreglene § 17, skiltforskriften, denne forskrift og bestemmelser gitt i medhold av vegtrafikkloven § 4 og § 9. Dette gebyret er kr 900

§ 36 Kontrollsanksjon

For følgende overtredelser er satsen kr 300:

a)brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering og

b)overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest. Ved overtredelse av vilkårene for parkering, feks lengere enn tillat max tid, reservert plass, eller utenfor oppmerking, ilegges det en kontrollsanksjon på kr 600.

For overtredelse av vilkårene på plass reservert for forflytningshemmede med parkeringstillatelse er satsen kr 900.

 § 38. Fjerning av motorvogn

Motorvogn kan om nødvendig fjernes fra parkeringsplasser som omfattes av § 3 og tas i forvaring når følgende vilkår er oppfylt:

a)motorvognen står til hinder og i strid med vilkårene for parkering i eller i medhold av denne forskriften,

b)fører/eier av motorvognen er forsøkt varslet og ved kontakt gitt rimelig frist for selv å fjerne motorvognen

c)Og det klart fremgår av skilt eller annet hvor føreren kan innhente opplysninger om fjerningen.

Motorvognen kan, selv om vilkårene i første ledd ikke er oppfylt, fjernes når motorvognens registrerte eier har ubetalte kontrollsanksjoner fra samme virksomhet på over kr 6 000

 Elbil og hybrid: Kommunalt vedtak Hammerfest kommune, desember 2016

Vanlig p-avgift i sone 1, gratis i sone 2.

 Dersom du mener det er grunn til å klage:

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon. (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det) Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

 

 

Våre samarbeidspartere

 easyparknortronicswarconorparkkredinor Autodata2 Bankforbindelse dnb